کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات رفسنجان خبر داد:اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی حوزه رفسنجان و انار

در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه رفسنجان و انار را به شرح زیر اعلام می گردد:
۱ – آقای محمدرضا آخوندی شفیع آبادی فرزند غلامعباس مشهور به رضا آخوندی کد نامزد ۱۲۹
۲ – آقای هادی آخوندی نعمت آباد فرزند جواد کد نامزد ۱۳۱
۳ – آقای غلامحسین آقابزرگی داورانی فرزند درویشعلی مشهور به دکتر آقا بزرگی کد نامزد ۱۳۵
۴ – آقای محمدتقی ابوالهادی زاده فرزند محمد مشهور به وکیل ابوالحسنی کد نامزد ۱۲۴
۵ – آقای محمدجواد ابولی نژاد فرزند حسین کد نامزد ۱۲۵
۶ – آقای حسین اتفاقی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۶
۷ – آقای رضا احسانی مقدم فرزند علی کد نامزد ۱۲۷
۸ – آقای محسن اسلامی فرزند حسین کد نامزد ۱۳۲
۹ – آقای محمد الله دادی نژاد فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۳۷
۱۰ – آقای عباس امیرحسینی ناصح آباد فرزند حسین کد نامزد ۱۳۸
۱۱ – آقای احمد انارکی محمدی فرزند محمد مشهور به حاج احمد – احمد محمدی – انارکی – محمدی کد نامزد ۱۴۱
۱۲ – آقای علی باقری زاده فرزند محمد کد نامزد ۱۴۲
۱۳ – آقای علی اکبر پورغلامعلی فرزند حسین مشهور به پورغلامعلی کد نامزد ۱۴۵
۱۴ – آقای سیدابوالفضل ترابی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۴۷
۱۵ – آقای روح الله جعفری نیا فرزند علی کد نامزد ۱۴۹
۱۶ – آقای حسین جلالی فرزند مهدی مشهور به دکتر جلالی کد نامزد ۱۵۱
۱۷ – آقای عباس جمالی فرزند فرهاد کد نامزد ۱۵۳
۱۸ – آقای محمدمهدی حسنی متین فرزند عباس کد نامزد ۱۵۶
۱۹ – آقای ابوذر حسنی پور فرزند علی کد نامزد ۱۵۴
۲۰ – آقای محسن رحیمی بیاضی فرزند اکبر مشهور به حاج محسن – محسن بیاضی – رحیمی بیاضی – حاج محسن بیاضی
کد نامزد ۱۶۱
۲۱ – آقای محمد رزانی فرزند اکبر کد نامزد ۱۶۲
۲۲ – آقای رضا رشیدی نوه دئفه خشک فرزند حسین کد نامزد ۱۶۳
۲۳ – آقای ابراهیم رمضانی رنجبرابراهیم آبادی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۶۴
۲۴ – خانم مریم سالاری پورشریف آباد فرزند عباس کد نامزد ۱۷۱
۲۵ – خانم سارا سلاجقه فرزند سیاوش مشهور به دکتر سلاجقه کد نامزد ۱۷۲
۲۶ – آقای اصغر سلیمی نوه کشکوئی بیاضی فرزند حسین کد نامزد ۱۷۴
۲۷ – آقای سیدکاظم سیدباقری فرزند سیدیحیی کد نامزد ۱۷۵
۲۸ – آقای سیدمرتضی سیدحسینی فرزند سیدعلی کد نامزد ۱۷۶
۲۹ – خانم زهرا شجاعی فرزند اسکندر کد نامزد ۱۷۸
۳۰ – خانم طاهره صاحبی پاریزی فرزند حسین کد نامزد ۱۸۱
۳۱ – خانم الهام صادقی سرشت فرزند فضل اله کد نامزد ۱۸۲
۳۲ – آقای حمید عبدالرحیمی فرزند محمد کد نامزد ۱۸۳
۳۳ – آقای احسان علی زاده رنجبر فرزند علی کد نامزد ۱۸۵
۳۴ – آقای حسین علی زاده عصار فرزند محمد کد نامزد ۱۸۶
۳۵ – آقای سعید علی نظم آبادی فرزند حمید مشهور به سعید نظم آبادی کد نامزد ۱۸۷
۳۶ – آقای محمد فتحیان فرزند بمانعلی کد نامزد ۱۹۱
۳۷ – آقای محمدرضا قدیری اناری فرزند جواد کد نامزد ۱۹۲
۳۸ – آقای مجید قنبری فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۹۳
۳۹ – آقای مصطفی کدخدائی دولت آباد فرزند محمد کد نامزد ۱۹۴
۴۰ – خانم آمنه کشتکار فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۹۵
۴۱ – آقای عباس گلچین فرزند سیف اله کد نامزد ۱۹۷
۴۲ – آقای مسعود محرابی اناری زاده فرزند علی کد نامزد ۲۱۲
۴۳ – آقای علی محمدجعفری بهرمان فرزند حسن کد نامزد ۲۱۳
۴۴ – آقای محمد محمدی زاده درجوزی نژاد فرزند اکبر مشهور به حاج آقا محمدی زاده کد نامزد ۲۱۴
۴۵ – آقای جلیل محی الدینی فرزند عباس کد نامزد ۲۱۶
۴۶ – آقای سیدمصطفی مرتضوی مهدی آباد فرزند سیدعبدالحسین کد نامزد ۲۱۸
۴۷ – آقای محمدحسین مرعشی کشکوئیه فرزند رضا مشهور به حامد مرعشی – حامد کد نامزد ۲۱۹
۴۸ – خانم فاطمه معصومی فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۳۱
۴۹ – خانم فاطمه ملائی نوش آباد فرزند حسین کد نامزد ۲۳۶
۵۰ – آقای علی ملاشفیعی فرزند ابوالقاسم مشهور به علی شفیعی کد نامزد ۲۳۲
۵۱ – آقای حمید ملانوری شمسی فرزند محمدعلی مشهور به حمید ملانوری ، حمید نوری ، نوری ، ملانوری کد نامزد ۲۳۴
۵۲ – آقای سیدجواد موسوی طاها فرزند سیدمحمد کد نامزد ۲۳۸
۵۳ – خانم مریم مهریزی فرزند حسین کد نامزد ۲۳۷
۵۴ – آقای حسین مؤمنی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۸
۵۵ – آقای اکبر یوسفی فرزند محمد مشهور به یوسفی گاج کد نامزد ۲۴۲
ضمنا اضافه می نماید تبلیغات انتخاباتی از روز پنج شنبه مورخ ۰۳/۱۲/۱۴۰۲ آغاز می شود و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذرأی ادامه خواهد داشت.

منبع: خانه خشتی

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه