انصراف شورای هماهنگی جوانان گام دوم انقلاب از انتخابات رفسنجان

شورای هماهنگی جوانان گام دوم انقلاب اسلامی رفسنجان در بیانه‌ای انصراف خود را از انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه رفسنجان و انار اعلام کرد.
شورای هماهنگی جوانان گام دوم انقلاب اسلامی رفسنجان که بر اساس خرد جمعی ۳ فرد را به عنوان نامزد تعیین کرده بود اما در اولین روز از تبلیغات انتخاباتی پای خود را از انتخابات مجلس دوم بیرون کشید و میدان را به دیگر نامزدها واگذار کرد و در بخشی از بیانیه شورای هماهنگی جوانان گام دوم انقلاب اسلامی رفسنجان آمده است: «اینک گام دوم دیگر تکلیفی برای ادامه حضور در عرصه انتخابات رفسنجان ندارد.»
در بخشی از این بیانیه آمده است: تلاش این جریان سیاسی در ماه‌های گذشته مصروف به دعوت از جوانان و نخبگان رفسنجان و انار به منظور حضور موثر در عرصه انتخابات پیش رو گردید، که در باور ما حضور پررنگ قشر فرهیخته جامعه، زمینه ساز انتخاباتی با مشارکت قوی، رقابت واقعی و سلامت به معنای حقیقی کلمه خواهد بود.
در ادامه این بیانیه گفته شده است: حاصل این تلاش‌ها افزایش انگیزه و اعتماد به نفس جوانان و نخبگان برای حضور در صحنه رقابت بود که امروز حضور تعداد بالایی از جوانان و نخبگان در میان ۵۶ کاندیدای نمایندگی در حوزه انتخابیه رفسنجان و انار شاهد این مدعا است. آرمان اصلی جریان سیاسی گام دوم حاکم شدن فضای رقابتی خارج از هرگونه روش‌های تخریبی و سیاه نمایی بر فضای سیاسی شهر است، فضایی که در آن گروهای سیاسی براساس توانمندی، عملکردها و قابلیت‌های خود اقدام به کنش سیاسی می کنند و رسیدن به چنین آرمانی با حضور هر بیشتر فعالین سیاسی متخصص میسر خواهد شد.

منبع: شایوردنیوز

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه