چهار طرح دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان به بهره بردرای رسید

چهار طرح درمانی شامل خانه‌های پزشک، خانه بهداشت و مقاوم سازی بخش های بستری بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان با اعتبار بالغ بر ۳۳۶ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
طرح مقاوم سازی و بهسازی بخش های بستری بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) از جمله جراحی زنان، جراحی مردان، کودکان، cssd(بخش استریل) و غیره که به همت خیران و نیز اعتبارات دولتی و با اعتبار بالغ بر ۲۵۰ میلیارد مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
خانه بهداشت منطقه کم برخوردار و محروم خنامان با اعتبار ۲۸ میلیارد ریال به بهره برداری رسید. خانه بهداشت خنامان به ۱۳۲۸ نفر خدمت درمانی ارایه دهد.
خانه پزشک عرب آباد با اعتبار ۲۳ میلیارد ریال بهره برداری شد و قرار است جمعیت ۶ هزار و ۲۰۰ نفر اهالی عرب آباد، همت آباد و مهدی آباد سردار از خدمات رسانی پزشک این خانه بهره مند شوند.  خانه پزشک روستای لاهیجان از توابع بخش مرکزی رفسنجان با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی به بهره برداری رسید. جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در این منطقه ۷ هزار نفر است.

منبع: شایوردنیوز

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه