جابر کریمی به عنوان دستیار مردمی سازی فرمانداری رفسنجان منصوب شد

جابر کریمی به تحقق اهداف گام دوم انقلاب اسلامی در پنج گام اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی و نظام اسلامی دو گام اولیه این برنامه هستند که پشت سر گذاشتیم و در مرحله سوم یعنی دولت اسلامی قرار داریم که برای تحقق آن هم کمک و مشارکت مردم را می طلبیم تا در عرصه های مختلف بتوانند حل مشکلات جامعه را رقم بزنند.
وی افزود: در این قسمت هم سه مرحله تصمیم سازی، اجرا و نظارت توسط مردم باید انجام شود.
کریمی عنوان کرد: نهاد مردمی سازی هم در فرمانداری رفسنجان مستقر شده و رسالت این نهاد هم ایجاد ارتباط بین مسیولین و مردم است.
وی خاطرنشان کرد: مردم هر محله می توانند مشکلاتشان را احصا و جمع آوری کنند و ما نیز در راستای رفع نیازهای جامعه به تسهیل امور و رفع موانع میپردازیم.
کریمی گفت: شماره تلفن ۰۹۱۲۹۲۲۱۳۹۷ برای این منظور در نظر گرفته شده و مردم می توانند با ارایه ایده هایشان و نیز مشکلاتشان از ما کمک بگیرند ما نیز در هر زمینه ای اعم از مجوزها و غیره راه را برای آن ها باز می کنیم تا به راحتی بتوانند بهره مند شوند.

منبع: خانه خشتی

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه