مناقصه عمومی دو مرحله‌ای دانشگاه ولیعصر رفسنجان

موضوع مناقصه: فراخوان عملیات اجرایی تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات پروژه ارتقای پکیج تصفیه فاضلاب دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات پروژه ارتقای پکیج تصفیه فاضلاب دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان با ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب در روز را از طریق مناقصه دو مرحله ای به شماره ۲۰۰۲۰۹۳۱۶۵۰۰۰۰۲۲ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: ۱۶/۱۰/۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۰۰مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۲۳/۱۰/۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد: ۰۷/۱۱/۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰زمان بازگشایی پاکت ها: ۰۸/۱۱/۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۰۰
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با تاریخ اعتبار ۳ ماهه از زمان ارائه پیشنهاد.اطلاعات تماس و آدرس دستگاه: رفسنجان، بزرگراه ولایت، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۱۲۱

منبع: شایوردنیوز

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه